โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ยินดีต้อนรับ

พูลเจริญ ฯ ถิ่นสถานการศึกษา สวยสง่างามเด่นเป็นมิ่งขวัญ ธรรมชาติอากาศดีชื่นชีวัน แสนสุขสันต์ในวิมานบ้านของเรา ท้องนารอบขอบคูดูสุขล้น เมื่อได้ยลยามใดไม่อับเฉา แผ่นดินทองท้องถิ่นแผ่นดินเรา ไม่อับเฉาชาวเราพูลเจริญฯ เรียนกีฬาสามัคคีเราดีแท้ พวกเราแน่ยิ่งนักจักสรรเสริญ อุปกรณ์ครูอาจารย์นั้นเราเกิน พูลเจริญฯเราคงอยู่คู่ฟ้าเอย.

เข้าสู่เว็บไซต์